گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

مسابقات سریع ریتد ویژه عید سعید فطر

هیات شطرنج استان فارس مسابقات سریع عید فطر را در تاریخ های ۱۶ و ۱۷ خرداد ماه برگزار می نماید.

آئین نامه مسابقات
۱٫ مسابقات در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ برگزار می¬شود.
۲٫ مسابقات در ۹ دور به روش سوئیسی برگزار می¬شود.
۳٫ زمان مسابقات برای هر بازیکن ۲۰ دقیقه و ۱۰ ثانیه پاداش به ازای هر حرکت، از اولین حرکت بازی است. زمان تاخیر مجاز برابر کل زمان هر بازی است.
۴٫ مقررات بازی¬های سریع فیده (نظارت ناکافی)، حاکم بر مسابقات است.
۵٫ ورودیه مسابقات ۷۰۰۰۰ تومان است. بازیکنان شهرستان¬های استان فارس از تخفیف ۲۰۰۰۰ تومانی برخوردار هستند. با توجه به همزمانی این مسابقه با مسابقه پیشکسوتان (آمادگی برای کشوری) صرفا در این مسابقه تخفیف و جایزه ویژه پیشکسوتان محترم در نظر گرفته نشده است.
۶٫ دارا بودن کد عضویت معتبر در سیستم جامع برای کلیه بازیکنان الزامی است.
۷٫ ظرفیت سالن برای این مسابقه ۱۱۰ نفر در نظر گرفته شده است. اولویت با کسانی است که زودتر ثبتنام کنند.
۸٫ رده¬بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات و در صورت تساوی امتیاز دو یا چند بازیکن، رده¬بندی بر اساس پوئن¬شکنی¬های زیر تعیین می¬شود.
• رویارویی
• بوخ هولز قطع شده یک
• بوخ هولز قطع شده دو
• بوخ هولز متوسط یک
• مجموع بوخ هولز

۹٫ جوائز(به تومان):
عنوان جایزه اصلی عنوان جایزه ویژه
نفر اول ۸۰۰۰۰۰ بهترین بازیکن با ریتینگ سریع زیر ۱۸۰۰ و بدون ریتینگ ۱۵۰۰۰۰
نفر دوم ۶۰۰۰۰۰ بهترین بازیکن با ریتینگ سریع زیر ۱۵۰۰ و بدون ریتینگ ۱۵۰۰۰۰
نفر سوم ۴۰۰۰۰۰ بهترین بازیکن بانوان ۱۵۰۰۰۰
نفر چهارم ۳۰۰۰۰۰ بهترین بازیکن شهرستان¬های فارس ۱۵۰۰۰۰
نفر پنجم ۲۰۰۰۰۰ دومین بازیکن شهرستان¬های فارس ۱۳۰۰۰۰
بهترین پسر زیر ۱۰ سال ۱۵۰۰۰۰
بهترین دختر زیر ۱۰ سال ۱۵۰۰۰۰
بهترین پسر ۱۰ تا ۱۴ سال ۱۵۰۰۰۰
بهترین دختر ۱۰ تا ۱۴ سال ۱۵۰۰۰۰

• با توجه به اخذ شناسه ملی و تشکیل پرونده مالیاتی هیات شطرنج استان، از تمامی جوایز (اصلی و ویژه)، ۱۰% بابت مالیات کسر می¬شود.
• به تمامی برندگان جوایز اصلی و ویژه حکم قهرمانی اعطا می¬شود.
• شرط کسب جوایز ویژه اول و دوم شرکت حداقل به ترتیب ۵ و ۸ بازیکن در آن رده است.
• در صورت شرایط کسب بیشتر از یک جایزه، تنها جایزه با مبلغ بیشتر به بازیکن تعلق می¬گیرد. ترتیب اختصاص جوایز ویژه یکسان از بالا به پایین جدول خواهد بود.

۱۰٫ زمانبندی:
• دور اول: پنجشنبه ۱۶ خرداد (ساعت ۱۶)
• دورهای دوم تا چهارم: بلافاصله پس از پایان دورهای پیش
• دور پنجم: جمعه ۱۷ خرداد (ساعت ۹)
• دور ششم و هفتم: بلافاصله پس از پایان دورهای پیش
• دور هشتم: جمعه ۱۷ خرداد (ساعت ۱۶)
• دور نهم: بلافاصله پس از پایان دورهشتم

• آخرین مهلت ثبت نام: ساعت ۱۰ روز پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸

۱۱٫ اطلاعات تماس:
• آدرس: سجادیه فرهنگ¬شهر- خانه شطرنج اندیشه.

دفتر هیات: ۰۷۱۳۶۳۶۴۲۹۲، امیر حسین شفیعی (دبیر هیات): ۰۹۱۷۱۸۷۷۷۰۳ و خسرو رزمجویی (مسئول کمیته مسابقات): ۰۹۱۷۳۱۰۳۴۲۱
شماره حساب جهت واریز هزینه ۰۱۰۹۰۶۲۷۴۴۰۰۹ به شماره شبا: ۲۴۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۹۰۶۲۷۴۴۰۰۹ IR به نام هیات شطرنج استان فارس بانک ملی

تمامی حقوق متعلق است به هیات شطرنج استان فارس (پشتیبانی سایت دلو سامانه پارس)

Powered by keepvid themefull earn money